top of page

Wie is Ana Paula van Son ?

Ga er maar even voor zitten.

 

Ik  zoek  aan  de  ene  kant  avontuur,  innovatie  en  verandering  op,

maar aan de andere kant wil ik graag een bepaalde zekerheid hebben in mijn leven.

 

Daarnaast vind ik het belangrijk om anderen te kunnen helpen, samen met mensen

ergens  naar  toe  te  kunnen  werken,  maar  ook  onafhankelijk  te  zijn  en  eigen  koers  te

kunnen  bepalen.  Naast  werk  vind ik  mijn privé-leven  belangrijk  en  moet  hier  een

goede  balans  tussen  zijn.  Mijn voldoening  haal  ik  niet  uit  het  werk  door  successen te  boeken  of  door  financiële  beloningen.  Belangrijker  vind  ik  het  om  contact  te hebben met mensen en wat voor hen te kunnen betekenen en samen een doel te streven.

 

Van  nature  ben ik  planmatig  en  ordelijk  ingesteld.  Als  ik  goed  voor

ogen  heb  wat  ik moet  doen,  het  doel  helder  in  kaart  heb gebracht  en  ik  weet  wat mijn  bewegingsruimte  is,  zal  ik  in  staat  zijn  zaken  te  structuren  en  te  organiseren.

Indien mijn enthousiasme en interesse is gewekt en ik het nut ervan inzie, toon ik

inzet  en  ben ik  voldoende  doelgericht.  Echter,  ik  typeer me niet  als

een resultaat- en prestatiegericht persoon. Ik leg de lat voor mezelf niet hoger dan

noodzakelijk  en  ben snel  tevreden  met  behaalde  resultaten.

 

Indien  zaken  lastiger worden  of  minder  mijn  interesse  wekken,  kan  ik  er  moeite  mee  hebben  om  me onder druk te laten zetten en laat weinig doorzettingsvermogen zien en maak dan fouten. Ik beschik over een groot  relativeringsvermogen.  Positief  is,  dat  ik  me  niet  snel  van  de  wijs  zal  laten brengen.

Heb gedurende  mijn  leven  al vroeg geleerd  mijn  eigen  boontjes  te

doppen  en heb niet  de  behoefte  om  mezelf altijd  sociaal  wenselijk  op  te  stellen.    Wat overigens  niet  inhoudt  dat ik  geen  rekening  houd  met  de  gevoelens  en  belangen van anderen. Ik ben  daardoor een onafhankelijk en zelfstandig persoon ,die  een  eigen  koers  durft  te  varen  en  zich  weinig  aantrekt  van  de  mening van  anderen.

Een sociaal persoon, die graag tussen de mensen is en wat voor anderen  wil  betekenen.  Ik heb  een  sterk  altruïstische  instelling,  wat  inhoudt  dat  ik

begaan  ben  met  het  lot  van  anderen,  de  ander  steunt  in  woord  en  daad  en  helpt  daar

waar mogelijk.

 

 

 

 

bottom of page